Uprawnienia Kvadro Sp. J.

Firma KVADRO Sp. J. posiada stosowne uprawnienia (BHP, Ppoż., Pierwsza Pomoc). Właściciele, pracownicy i współpracownicy posiadają szereg branżowych uprawnień.

Przykładowe uprawnienia jednego z właścicieli – Paweł Kwiatkowski:

 • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego Technika BHP Nr 18/2000,
 • Dyplom uzyskania tytułu mgr inż. z Politechniki Gdańskiej (techniczne) Nr 3071/2001,
 • Dyplom uzyskania tytułu Ratownika Medycznego licencjat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 31993/2013,
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – uzyskanie kwalifikacji służby BHP z dnia 17.03.2006 r. specjaliści spoza zakładu pracy,
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytet Gdański (Katedra Prawa Pracy) z dnia 28.05.2004,
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej – uzyskanie kwalifikacji Ppoż. Nr 1209/59/10,
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pedagogicznych – uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych z dnia 15.11.2005 r. – uprawnienia Pedagogiczne potrzebne do akredytacji jednostek szkoleniowych po wejściu w życie przepisu lipiec 2005 r. (szkolenia BHP powyżej 30 godz.)!,
 • Świadectwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – kwalifikacje Inspektora Ochrony Ppoż. – Nr SIOPA/11/2015/1/7,
 • Świadectwo Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – kwalifikacje Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych – Nr 1090-0310,
 • Certyfikat Specjalisty Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem – Audytor Zintegrowanych Systemów ISO Nr 264/2003,
 • Zaświadczenie odbycia szkolenia w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
  – Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary) Nr 159/2010,
 • Zaświadczenie odbycia praktyki w Państwowej Inspekcji Pracy – świadectwo uznania. GdP 12610/10/99.

Do pobrania scan uprawnień:

Uprawnienia BHP, Ppoż., Pierwsza Pomoc – Paweł Kwiatkowski

Prowadzone pod naszym nadzorem firmy ubiegają się i otrzymują nagrody od Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie – Bezpieczna Praca w Zakładzie Pracy.