Podstawy prawne naszej oferty
Analizy dokumentacji BHP

Oferujemy audyty zakładu pracy dotyczące sprawdzenia i zaopiniowania istniejącej dokumentacji BHP w celu zapewnienia warunków pracy zgodnych z przepisami bhp. Oferujemy także weryfikację zgodności prowadzenia akt osobowych pracowników z przepisami prawa. Pracodawca po przeprowadzeniu audytu otrzymuje protokół pokontrolny wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Kontrole przeprowadzane są przez doświadczonych byłych Praktykantów i Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, absolwentów studiów z zakresu Prawa Pracy oraz specjalistów ds. bhp.

Wyposażenie