Podstawy prawne naszej oferty
Wyposażenie dla firmy

Oferujemy kompleksowe wyposażenie firm z zakresu Pierwszej Pomocy, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Ppoż. obejmujące m. in. dobór apteczek, wyposażenia medykamentów, instrukcje BHP, oznakowanie zakładu pracy, podręczny sprzęt gaśniczy. W zależności od Państwa potrzeb możemy dowieźć wyposażenie i oznakować zakład pracy w sposób zgodny z przepisami.

Podstawowe wyposażenie każdego zakładu pracy powinno obejmować:

  • instrukcje bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń,
  • oznakowanie o zakazie palenia,
  • podręczny sprzęt gaśniczy,
  • oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • oznakowanie kierunków dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  • instrukcje ogólną przeciwpożarową i postępowania na wypadek pożaru,
  • oznakowanie tablic rozdzielczych, skrzynek elektrycznych,
  • instrukcję udzielania pierwszej pomocy,
  • apteczka z wyposażeniem medycznym.

Wyposażenie

Sprawdź podstawy prawne dotyczące wyposażenia w zakresie BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy.

Więcej szczegółów BHP         Więcej szczegółów Ppoż.         Więcej szczegółów Pierwsza Pomoc