Audyty zakładów pracy

Oferujemy audyty zakładu pracy dotyczące sprawdzenia zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bhp, kontrole zgodności prowadzenia akt osobowych z przepisami prawa. Pracodawca po przeprowadzeniu audytu otrzymuje protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi. Kontrole przeprowadzane są przez doświadczonych byłych Praktykantów i Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz specjalistów ds. bhp.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie