Dokumentacja BHP

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • opracowywanie instrukcji Ppoż.,
 • opracowywanie regulaminów pracy,
 • opracowywanie regulaminów przydziału środków ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie analizy dostosowania maszyn do wymogów minimalnych,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych (protokoły i karty wypadku),
 • sporządzanie spisów i ocen zagrożeń czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych,
 • sporządzanie protokołów pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • sporządzanie audytów i dokumentacji pokontrolnej zakładów pracy i placów budów,
 • sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – BIOZ.

Pomagamy w opracowaniu wszelkiej dokumentacji BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy wynikającej z wymogów stawianych przez Prawo Pracy.