Regulaminy

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

  • opracowywanie regulaminów pracy,
  • opracowywanie regulaminów przydziału środków ochrony indywidualnej,
  • opracowywanie regulaminów użytkowania i postępowania z preparatami chemicznymi,
  • opracowywanie regulaminów szkoleń specjalistycznych, szkoleń BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy,
  • opracowywanie analizy dostosowania maszyn do wymogów minimalnych,
  • sporządzanie spisów i ocen zagrożeń czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych.

Opracowujemy dokumentację z zakresu Prawa Pracy jak regulaminy pracy, regulaminy przydziału środków ochrony indywidualnej, rejestry wypadkowe, rejestry środowiskowe, analizy zagrożeń czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych, opracowanie kompleksowych ocen ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Dokonujemy analizy maszyn i urządzeń pod względem spełnienia wymogów minimalnych oraz pomagamy dostosować maszyny by spełniały niniejsze wymagania.

Dokonujemy audytów i kontroli zakładów pracy oraz weryfikacji istniejących regulaminów i innej dokumentacji pod względem BHP.

Pomagamy w opracowaniu Regulaminów i wszelkiej dokumentacji BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy wynikającej z wymogów stawianych przez Prawo Pracy.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie