Kompleksowa obsługa firm

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

  • usługi zadań służby BHP,
  • audyty i kontrole zakładów pracy, placów budów,
  • szkolenia i kursy BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
  • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
  • pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy,
  • doradztwo w zakresie Prawa Pracy.

Oferujemy usługi doradztwa, kontrolne z zakresu Prawa Pracy. Wykonujemy audyty, kontrole, szkolenia BHP, szkolenia z Pierwszej Pomocy, kursy Ppoż., instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje BHP tj. bezpiecznego wykonywania robót, stanowiskowe oraz plan BiOZ. Dokonujemy pomiarów natężenia oświetlenia światłem elektrycznym w pomieszczeniach zakładu pracy. Sporządzamy dokumentacje z zakresu Prawa Pracy tj. ocena ryzyka zawodowego, protokół powypadkowy, karta wypadku, regulaminy pracy, przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej, itd.

Doradzamy jak stosować przepisy. Pomagamy w doborze i wyposażamy zakłady pracy w sprzęt BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy.

Wyposażenie

Gwarantujemy wysoki poziom usług, który zapewnia wieloosobowa grupa specjalistów oraz wieloletnia praktyka.

Więcej szczegółów