Służby BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracodawca musi zapewnić w zakładzie wykonywanie zadań służby bhp. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy § 2. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

W chwili obecnej firma Kvadro Sp. J. jest wieloosobową jednostką skupiającą specjalistów ds. bhp.

Współpracujemy z klientami pełniąc zadania służb BHP dla firm w formie umów stałych  i jednorazowych zleceń.

Firma KVADRO Sp. J. oferuje usługi służby bhp zarówno w formie umowy stałej, jak i w formie jednorazowych zleceń dotyczących działań służby bhp.

Więcej szczegółów