Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwo danych klientów Portalu Kvadro Sp.J. jest dla nas bardzo ważne. Polityka Prywatności opisuje standardy postępowania, sposoby, w jaki Administrator Kvadro Sp.J. postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z usług Kvadro Sp.J. korzystając z Usług Portalu naszej strony www.kvadro.pl. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora Kvadro Sp.J.

Kvadro Sp.J. – administrator portalu www.kvadro.pl

 1. Informacje Osobiste

1.1. Przeglądanie Portalu.

Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika.

Podczas przeglądania portalu w niektórych obszarach można zapisywać się, zadawać pytania, kontaktować się za pomocą arkusza kontaktowego, do którego należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym np. imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, treść pytania.
Są one używane w celu umożliwienia Administratorowi udzielania odpowiedzi lub/i skontaktowania się w celu doprecyzowania poruszonego przez klienta zagadnienia, w związku z tym podanie tych danych osobowych jest niezbędne. Z uwagi na ich specjalny charakter objęte są odrębną, specyficzną dla danego obszaru polityką ochrony prywatności.

1.2. Konto w Portalu.

Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem ze strony osób trzecich.

1.3. Informacje dotyczące użytkowania.

Podczas korzystania z Portalu Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

– dane o oglądanych przez Użytkownika podstronach portalu,

– dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

1.4. Zawartość przesłana do Portalu.

Wszelkie Informacje Osobiste oraz przesłane zapytania udostępnione on-line Administratorowi, są gromadzone i używane wyłącznie przez Administratora, z zastrzeżeniem zadanych poprzez formularz kontaktowy na stronie zapytań, które mogą zostać opublikowane w podstronie „Często zadawane pytania” wraz z odpowiedzią przygotowaną przez Administratora. Jednakże przy zapytaniu umieszczanym w Portalu nie zostanie ujawniona informacja, który Użytkownik jest twórcą pytania.

 1. Sposoby wykorzystania danych i Cookies

Portal www.kvadro.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach.

W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich wysłanych zapytań poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Administrator używa plików „cookies”, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

 • dopasować Portal do potrzeb użytkowników;
 • zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu;
 • dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
 • monitorować efektywność kampanii marketingowych;
 • posiadać informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu;
 • tworzyć statystyki oglądalności stron i podstron Portalu oraz monitorować, tworzyć zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;
 • mogą być używane przez Administratora lub jego Partnerów Marketingowych celem identyfikacji Użytkownika oraz w celu śledzenia Wpisów i Komentarzy użytkownika z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł, został przekierowany z do portalu, informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Portal i/lub z jakiego się logował, etc.;
 • dostosować część informacji wyświetlanych w celu dopasowania do zainteresowań Użytkownika;

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie.

Sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym (a nie stricte śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym), niezbędnych do prawidłowego działania Portalu i jego usług.

Szczegółową instrukcję postępowania podaje Producent używanej przez Użytkownika danego typu przeglądarki internetowej.

Kvadro Sp.J. zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego Portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak np. data połączenia z portalem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal może mieć dostęp i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.

[Monitorowanie mailingu] W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.

[Mailing – odpowiednie stosowanie] Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).

 1. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies.

Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal może mieć dostęp i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.

Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) Cookies w ustawieniach przeglądarki. Szczegółową instrukcją postępowania podaje producent używanej przez Użytkownika danego typu przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

 1. Więcej informacji

Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Kvadro Sp.J. – administrator portalu www.kvadro.pl

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, chcą zasięgnąć informacji na temat RODO, bądź skorzystać ze swoich praw m.in. do modyfikacji lub usunięcia swoich danych prosimy o kontakt pod adresem kvadro@kvadro.pl

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, procedur ochrony prywatności, regulaminu strony www, zasad korzystania z portalu, etc. można uzyskać kontaktując się na adres mailowy Administratora: kvadro@kvadro.pl lub przez formularz kontaktowy korzystając z danych podanych w zakładce portalu KONTAKT https://kvadro.pl/kontakt/ 

Kvadro Sp.J. zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na pytania, uwagi i reklamacje,  zapytania ofertowe, w przypadku braku podpisanej wiążącej umowy z Administratorem, jak i innych przyczyn.

Administrator zastrzega, że zapytania (w tym ofertowe) uznane przez Administratora za niezwiązane ze specyfiką naszej działalności, wzbudzające podejrzenia, bądź uznane za SPAM lub o treści żartobliwej pozostaną bez odpowiedzi.

5. Polityka prywatności – RODO

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwo danych klientów Kvadro Sp.J. jest dla nas bardzo ważne. Polityka Prywatności opisuje standardy postępowania, sposoby, w jaki Administrator Kvadro Sp.J. postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z usług Kvadro Sp.J. – usługi z zakresu Prawa Pracy, Audytów, Szkoleń, dostawy sprzętu  i Dokumentacji z zakresu BHP, Ppoż.
i Pierwszej Pomocy. Dotyczy to zarówno usług realizowanych w formie umów – usługi służb BHP jak też pojedynczych usług realizowanych na zlecenie klientów Kvadro Sp.J. Polityka prywatności dotyczy informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu, przesyłanych pocztą email oraz przekazywanych w innej formie Kvadro Sp.J.

Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora – Kvadro Sp.J.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych “RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kvadro Sp.J. z siedzibą w Gdańsku, ul. Raciborskiego 20, 80-215 Gdańsk i można skontaktować się z nami telefonicznie +48 58 345 80 74, tel. kom. +48 604091549, mailowo kvadro@kvadro.pl, osobiście w siedzibie,
 2. To, w jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Panią/Panem i kwestie te opisujemy w niniejszej polityce prywatności.
 3. Z obecnym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji można skontaktować się mailowo kvadro@kvadro.pl, tel. kom. +48 604091549, osobiście w siedzibie,
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest powierzenie i rozliczenie realizacji zadań wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej lub zlecenia, umów z klientami i potencjalnymi klientami Kvadro Sp.J. realizowanych pomiędzy Kvadro Sp.J. a osobami fizycznymi lub pomiędzy firmą Kvadro Sp.J. a innymi firmami.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.
 6. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, chcą zasięgnąć informacji na temat RODO, bądź skorzystać ze swoich praw m.in. do modyfikacji lub usunięcia swoich danych prosimy o kontakt pod adresem kvadro@kvadro.pl
 7. Dane uzyskane od Pani/Pana poprzez wypełniony i przesłany formularz z naszej strony www.kvadro.pl, poprzez stronę i podstrony www.kvadro.pl; poprzez przesłanie na adresy email z domeny …@kvadro.pl, uzyskane w kontaktach osobistych podczas spotkań, realizacji usług z zakresu Prawa Pracy, usług służb BHP, szkoleń z zakresu BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy itp. są wykorzystywane w zakresie zaspokojenia Pani/Pana potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, prawnych, świadczonych usług. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kvadro Sp.J. uznaje dane, że dane przekazane mu w powyższy sposób dane są przekazane dobrowolnie i Kvadro Sp.J. uzyskuje jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych w tym danych osobowych do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla możliwości przekazania procesu informacyjnego, ofertowego, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach korespondencji, świadczenia usług BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy (składanie ofert, sprzedaż, wykonywanie usług BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy). Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.
 8. Rodzaje danych jakie zbiera administrator
  a) Dane klienta – imiona i nazwiska składających zamówienie
  b) Adres klienta – w tym adresy dostawy zamówionych produktów
  c) dane teleadresowe klienta – adres, email, tel.
  d) Dane firmowe – NIP, REGON, KRS itp.
  e) Dane osobowe – data urodzenia, miejscowość, województwo, PESEL – wystawianie zaświadczeń po szkoleniach, dokumentacje BHP – powypadkowe, wynikające z bieżącej działalności Kvadro Sp.J. itp.
 9. Dane wynikające z bieżącej działalności Kvadro Sp.J. – wykonywanych zadań służb BHP, Inspektorów Ochrony Ppoż.; Ratownictwa medycznego, usługi Kvadro Sp.J. na rzecz osób cywilnych i prawnych itd. – Przetwarzanie obejmować będzie następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer ewidencyjny PESEL,
  3. obywatelstwo,
  4. płeć,
  5. data i miejsce urodzenia,
  6. seria i numer dokumentu tożsamości,
  7. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  8. dane teleadresowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
  9. adres zamieszkania,
  10. imiona rodziców,
  11. informacje o cechach osobowościowych i przejawach podejmowanej działalności,
  12. dokumentacja medyczna, w tym karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia zdrowia i choroby, skierowanie do szpitala lub innego podmiotu, skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia lub opinie lekarskie, dane o niepełnosprawności itp.
  13. informacje o stanie zdrowia,
  14. kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy),
  15. itd. ……………………….,
 10. Kvadro Sp.J. informuje, że monitoruje i archiwizuje pocztę email, wszelką korespondencję zewnętrzną i wewnętrzną pracowniczą, informacje, dokumenty, materiały itd. w związku z:
  a) obowiązkiem wynikających z przepisów Prawa Pracy (np. rejestry i dokumentacja szkoleń BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy) – dane i wyniki szkoleń
  b) w związku z podpisanymi umowami współpracy pomiędzy firmą Kvadro Sp.J. a klientem firmą „…..”
  c) z zachowaniem kontaktu z klientem do realizacji innych dalszych usług, zachowaniem ciągłości korespondencji – historia zapytań i ofert itp. dane finansowe i historia faktur klienta,
  d) polityką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób, mienia firmy i pracowników,
 11. Kvadro Sp.J. jako administrator danych zobowiązany jest do udostępnienia danych:
  a) osobie, której te dane dotyczą
  b) Pracodawcy osoby w zakresie związaną z realizacją umowy i usługi BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy
  c) Instytucją Państwowym np. w zakresie kontroli urzędowej, żądania udostępniania przez organy wymiaru sprawiedliwości itp.
 12. Kvadro Sp.J. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, tj. do nie ujawniania osobom trzecim, wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, w szczególności Danych Osobowych otrzymanych od Pani/Pana i od współpracujących z nim osób i firm, danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony, czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
 13. Kvadro Sp.J. gwarantuje, że są mu znane wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania ochrony Danych Osobowych i zobowiązuje się je stosować.
 14. Kvadro Sp.J. zobowiązuje się zatrudniać jedynie pracowników, którzy zobowiązali się do poufności Danych Osobowych i którzy zostali w odpowiedni sposób zapoznani z wymogami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych. W Kvadro Sp.J. stworzone są wewnętrzne procedury, regulaminy, rejestr kategorii czynności przetwarzania RODO – danych osobowych. Administrator oraz każdy pracownik lub osoba podlegająca Administratorowi, która ma dostęp do Danych Osobowych może przetwarzać te dane tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora.
 15. Kvadro Sp.J. oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 16. Kvadro Sp.J. zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawidłowego przetwarzania Danych Osobowych i podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, przewidzianych Rozporządzeniem (art. 32 Rozporządzenia). Są to środki bezpieczeństwa danych i środki zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka pod względem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów. Przewidziane procedury techniczne oraz organizacyjne mogą być w trakcie w przyszłości dostosowywane do rozwoju technicznego oraz organizacyjnego.
 17. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 18. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 19. Pani/Pana dane są udostępnione dostawcy – podwykonawcy usług BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy, na podstawie odpowiednich umów. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione gdy:
  a) jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (organizacja transportu, przesyłka kurierska)
  b) jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki)
  c) jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej)
  d) Instytucją Państwowym np. w zakresie kontroli urzędowej, żądania udostępnienia przez organy wymiaru sprawiedliwości itp.
 20. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z regulacjami szczegółowymi wynikającymi z Prawa Pracy – m.in. Kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze.
 21. Względem Danych uzyskanych od Pani/Pana mają Państwo Prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. Zapisy niniejszej polityki mogą ulec w każdej chwili zmianie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu www. i klientów Kvadro Sp.J.

 

Definicje

1) Rozporządzenie (UE) 2016/679 – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

3) Dane osobowe – oznacza dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

4) Naruszenie ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

5) Organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (UE) 2016/679;

6) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7) Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

8) Państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Wyciąg z Rozporządzenia – Definicje Polityki RODO

TOP MENU