Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 2018 r.

 

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy – 13,70 zł za godzinę. od 1 stycznia 2018 r.

Obowiązek potwierdzania godzin pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług.

Uwaga! Minimalna stawka godzinowa i obowiązek potwierdzania godzin pracy dotyczy tylko w przypadku umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług (nienazwanych), do których stosuje się przepisy o zleceniu Art. 750 k.c.