Dokumentacje powypadkowe

Tworzymy całkowitą dokumentację powypadkową dla wypadków:

  • przy pracy,
  • traktowanych na równi z wypadkiem przy pracy,
  • w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,
  • osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • innych (np. przedszkolaka, ucznia, studenta, przy pracy rolniczej).

Za wypadek przy pracy uważa się (1) zdarzenie nagłe, (2) wywołane przyczyną zewnętrzną (3) powodujące uraz lub śmierć, (4) które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wszystkie cztery przesłanki (1, 2, 3, 4), które są wyżej wymienione w definicji muszą być spełnione, aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy!

Jeżeli w Państwa zakładzie pracy doszło do wypadku zapraszamy do kontaktu. Szybko i profesjonalnie wykonamy kompletną dokumentację powypadkową.

Więcej szczegółów