Audyty i kontrole PPOŻ.

Przeprowadzamy audyty i kontrole stanu Ochrony Przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Wskażemy błędy, sprawdzimy wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy, oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego, dróg i wyjść ewakuacyjnych. Pracodawca po przeprowadzeniu w jego zakładzie pracy audytu, kontroli otrzymuje protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi. Kontrole przeprowadzane są przez Inspektorów, Specjalistów Ochrony Ppoż. oraz emerytowanych strażaków.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie