Plan BIOZ

Możemy zaoferować sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie (tzw. PLAN BIOZ).

Możemy również opiniować istniejącą dokumentację na placach budowy, uzupełnić w  m. in.: instrukcje organizacji montażu, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie