Pliki ogólnodostępne

Firma Kvadro Sp.J. udostępnia najważniejsze pliki, związane z procesem zatrudniania pracownika.

Zamieszczone są również publikacje PIP – Informator dla pracodawców oraz Prawo Pracy opisujące najważniejsze kwestie związanie z zatrudnianiem, dokumentacją związaną ze stosunkiem pracy jak i procesem rozwiązywania umowy o pracę.

W przypadku poszukiwania innego druku prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z opisem Państwa problemu.

 • Karta szkolenia wstępnego wzór z rozporządzenia Pobierz
 • Karta szkolenia wstępnego BHP Kvadro Sp.J. Pobierz
 • Oświadczenie dla pracownika o wszystkim BHP Kvadro Sp.J. Pobierz
 • Materiał szkoleniowy Kvadro Sp.J. Pobierz
 • Karta szkolenia wstępnego BHP Zleceniobiorca Kvadro Sp.J. Pobierz
 • Oświadczenie dla umów zlecenia wstępne BHP Kvadro Sp.J. Pobierz
 • Lista kontrolna PIP Pobierz
 • Komentarz lista kontrolna PIP Pobierz
 • Prawo Pracy - Poradnik dla pracodawcy Pobierz
 • ABC BHP 2011 Pobierz
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Pobierz
 • Skierowanie na badania lekarskie po 2021 r. Pobierz
 • Zestawienie co zawierają akta osobowe zatrudnionych po 2019 Pobierz
 • Umowa o Pracę po 2016 r. Pobierz
 • Informacja z Art. 29 k.p. Pobierz
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA Pobierz
 • KWESTIONARIUSZ ZLECENIOBIORCY Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2016 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2017 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2018 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2019 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2020 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2021 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2022 r. kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2023 styczeń kwotowo Pobierz
 • Aneks minimalne wynagrodzenie 2023 lipiec kwotowo Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy 2019 r. Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy 2020 r. Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy 2021 r. Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy 2022 r. Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy 2023 r. Pobierz
 • Karta ewidencji czasu pracy 2024 r. Pobierz
 • Uprawnienia BHP, Ppoż., Pierwsza Pomoc - Paweł Kwiatkowski Pobierz