Szkolenia PPOŻ.
teoretyczne i praktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Uczestnik poznaje podczas multimedialnego szkolenia metody zwalczania pożarów oraz zasady bezpiecznego prowadzenia ewakuacji. Podczas części praktycznej uczestnik korzysta z podręcznego sprzętu gaśniczego i nabiera umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym w celu ugaszenia pożaru w zarodku oraz prawidłowego i bezpiecznego postępowania w razie pożaru.

Szkolenia teoretyczne wraz z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego z zakresu Ochrony Ppoż. odbywają się po uprzednim zgłoszeniu chęci wykonania danego szkolenia przez Pracodawcę na terenie jego zakładu pracy. Podczas zajęć praktycznych stosowany jest trenażer gaśnicowy EGERIA TG-8, który służy do nauki praktycznego gaszenia pożarów grupy A i B przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

Certyfikat ukończenia kursu dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wystawiany jest na okres 3 lat.

W przypadku zainteresowania szkoleniem w takiej formule prosimy o kontakt.

 Więcej szczegółów