Wyposażenie PPOŻ.

Oferujemy kompletne wyposażenie z zakresu Ochrony Ppoż. obejmujące m. in.:

  • gaśnice,
  • koce gaśnicze,
  • instrukcje Ochrony Ppoż.,
  • oznakowanie sprzętu gaśniczego,
  • oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  • oznakowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • oznakowanie wyłączników prądu, zaworów gazu, itp.,
  • oznakowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie