Szkolenia okresowe BHP
dla pracowników służby bezpieczeństwa
i higieny pracy

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Istnieje możliwość wykonania szkolenia okresowego w dowolnie wybranym przez klienta terminie oraz miejscu, np. zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia okresowego w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

 Więcej szczegółów