Ocena ryzyka zawodowego

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

  • audyt i pomoc w opracowaniu nowej dokumentacji oceny ryzyka,
  • audyt i analizę istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
  • aktualizację istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
  • wykonanie oceny ryzyka zawodowego różnymi metodami według potrzeb klienta;

Firma Kvadro Sp.J. przeprowadza analizy i pomoc w wykonaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego różnymi metodami według potrzeb klienta np. ze względu na wymagania audytów ISO. Przygotowane opracowania oceny ryzyka są zgodnie z normami PN-EN-18001 oraz PN-EN-18002.

PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wiedzę naszych ekspertów odzwierciedlają m. in. publikacje oceny ryzyka w wydawnictwach branżowych, naszego współautorstwa.

Więcej szczegółów