Szkolenia PPOŻ.
teoretyczne

Najbliższy termin dla tego szkolenia

30 Listopad 2018

11:00

Gdańsk, ul. Wałowa 24, Biblioteka PAN

Pokaż kolejne terminy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Uczestnik poznaje podczas multimedialnego szkolenia metody zwalczania pożarów oraz zasady bezpiecznego prowadzenia ewakuacji.

Podczas prezentacji multimedialnej uczestnik uzyskuje teoretyczną wiedzę z zakresu Ochrony Ppoż. Podczas kursu omawiana jest tematyka:

  • oznakowania dróg ewakuacyjnych, sprzętu Ppoż., itd.,
  • zagrożenia pożarowe obiektów,
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie Ppoż.,
  • zasady prowadzenia ewakuacji,
  • posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Certyfikat ukończenia kursu dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wystawiany jest na okres 3 lat.

Istnieje także możliwość wykonania szkolenia w dowolnie wybranym przez klienta miejscu lub zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

  Więcej szczegółów

Zapisz się

Inne dostępne terminy dla tego szkolenia

14 Grudzień 2018

11:00

Gdańsk, ul. Wałowa 24, Biblioteka PAN