Rodzaje szkoleń okresowych BHP

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Pierwsze szkolenie okresowe pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami muszą przejść d ... Szczegóły

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy inżynieryjno-techniczni mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. ... Szczegóły

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych i innych. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy administracyjno-biurowi i inni mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. ... Szczegóły

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. ... Szczegóły

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. ... Szczegóły

Szkolenie okresowe BHP ONLINE i e-learning

Oferujemy szkolenia okresowe w dziedzinie bhp w formule ONLINE i e-learningowej lub samokształcenia kierowanego. ... Szczegóły