Obsługa Ppoż.

Firma Kvadro Sp. J. zapewnia kompleksową obsługę zakładu pracy z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.

Firma Kvadro Sp. J. przeprowadzi kontrolę, przedstawi analizę stanu Ppoż., pomoże w wyborze, doposaży w niezbędny sprzęt i instrukcje Ppoż., które są koniecznym elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich zakładach pracy.

Opracujemy również niezbędną dokumentację (w tym Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego), przeprowadzimy próbne ewakuacje z budynków, przeprowadzimy szkolenie z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników potwierdzone stosownym certyfikatem dla każdego uczestnika.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie