Ocena Ryzyka Zawodowego

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

  • przeprowadzenie audytu i pomoc w opracowaniu nowych ocen ryzyka zawodowego,
  • audyt i przeprowadzenie analizy istniejącej w zakładzie pracy oceny ryzyka zawodowego,
  • wykonanie aktualizacji istniejącej oceny ryzyka zawodowego,
  • sporządzenie oceny ryzyka zawodowego metodą wybraną przez klienta.

Firma Kvadro Sp.J. wykonuje  audyty i pomaga w sporządzeniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie.

Sporządzimy ocenę ryzyka zawodowego wybraną przez klienta metodą według jego potrzeb, np. ze względu na wymogi audytów ISO. Sporządzane przez nas oceny ryzyka zawodowego są zgodnie z normami PN-EN-18001 i PN-EN-18002.

Wiedzę naszych ekspertów sporządzających ocenę ryzyka zawodowego pokazuje m. in. publikowanie  ocen ryzyka naszego współautorstwa w wielu wydawnictwach branżowych.

Więcej szczegółów