Wyposażenie dla firmy

Oferujemy kompleksowe wyposażenie firm z zakresu Pierwszej Pomocy, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Ppoż. obejmujące m. in. dobór apteczek, wyposażenia medykamentów, instrukcje BHP, oznakowanie zakładu pracy, podręczny sprzęt gaśniczy. W zależności od Państwa potrzeb możemy dowieźć i oznakować zakład pracy w sposób zgodny z przepisami.

 Więcej szczegółów