Szkolenie wstępne BHP ONLINE

Szkolenie wstępne przeprowadza się:

  • nowo zatrudnianym pracownikom
  • studentom, którzy odbywają praktykę studencką u pracodawcy,
  • uczniom szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu,
  • osobom zatrudnianym w formie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • stażystom,
  • pracownikom tymczasowym.

Szkolenie wstępne składa się z:

  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia wstępne bhp wykonujemy we wszystkie dni robocze.

Szkolenie wstępne BHP stacjonarne rozpoczyna się o godzinie 10:00 w naszej siedzibie przy ul. Raciborskiego 20 w Gdańsku (Morena).

 

Przy zgłoszeniu przekazujemy link do połączenia się z możliwością uczestnictwa w tym szkoleniu w trybie ONLINE.

 

LINK DO SZKOLENIA:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:3d03b010bc7a4270bb5ee7fbb2fca0d9@thread.tacv2/1603281332239?context=%7B%22Tid%22:%222c063560-e199-4010-a8d8-9035ee790ae0%22,%22Oid%22:%22719b49bd-3e05-4d3f-939d-b71e3e2118f3%22%7D

 

Szkolenia wstępne BHP online możliwe są do przeprowadzenia – dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta – w terminie z nim uzgodnionym.   

Kierujemy prośbę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w naszej siedzibie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP ONLINE w terminach wskazanych nam przez zleceniodawcę.

Szkolenie wstępne BHP ONLINE wymaga połączenia audiowizualnego (wizja i fonia), ponieważ nie mogą być realizowane w samokształceniu, a po zakończonym szkoleniu – uczestnik przesyła podpisaną kartę szkolenia wstępnego BHP, którą nasz wykładowca podpisuje i odsyłamy drogą elektroniczną.

Wysyłanie druków pocztą, kurierem, dowóz bezpośredni zaświadczenia stanowią ewentualne koszty dodatkowe dla Zleceniodawcy.

 

Szkolenia wstępne BHP realizujemy w naszej siedzibie, jak i u Państwa w siedzibie bądź oddziałach terenowych. Szkolenia wstępne BHP stacjonarne mogą być transmitowane i realizowane
w trybie ONLINE.

Dojeżdżamy do zakładów pracy i wszystkich innych miejsc dogodnych zleceniodawcy do wykonania szkolenia wstępnego BHP.

Koszt wykonania szkolenia wstępnego w takim przypadku jest zróżnicowany w zależności od ilości uczestników i lokalizacji.

W przypadku zainteresowania dojazdem do Państwa na szkolenie wstępne prosimy o kontakt.

 Więcej szczegółów