Szkolenie wstępne BHP ONLINE

Szkolenie wstępne przeprowadza się:

  • nowo zatrudnianym pracownikom
  • studentom, którzy odbywają praktykę studencką u pracodawcy,
  • uczniom szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu,
  • osobom zatrudnianym w formie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • stażystom,
  • pracownikom tymczasowym.

Szkolenie wstępne składa się z:

  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia wstępne bhp wykonujemy we wszystkie dni robocze.

Szkolenie wstępne BHP stacjonarne rozpoczyna się o godzinie 10:00 w naszej siedzibie przy ul. Raciborskiego 20 w Gdańsku (Morena).

 

Szkolenie wstępne BHP odbywa się stacjonarnie w naszej siedzibie – w formie instruktażu szkolenia i jest jednocześnie transmitowane na żywo ONLINE (osoby uczestniczące w tej formie muszą mieć sprawną kamerkę i mikrofon do kontaktu i przeprowadzenia szkolenia oraz mieć dokumenty kartę szkolenia wstępnego i materiały szkoleniowe przekazywane drogą elektroniczną).

 

Przy zgłoszeniu przekazujemy link do połączenia się z możliwością uczestnictwa w tym szkoleniu w trybie ONLINE.

 

LINK DO SZKOLENIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:24caf3185e484e208c637757b5811e73@thread.tacv2/1681298861251?context=%7B%22Tid%22:%22372ed772-9d80-4dc2-811b-4e26d0cac1ab%22,%22Oid%22:%2268391e15-8f1f-4426-94db-2c11750b57ce%22%7D

 

Szkolenia wstępne BHP online możliwe są do przeprowadzenia – dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta – w terminie z nim uzgodnionym.   

Kierujemy prośbę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w naszej siedzibie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP ONLINE w terminach wskazanych nam przez zleceniodawcę.

Szkolenie wstępne BHP ONLINE wymaga połączenia audiowizualnego (wizja i fonia), ponieważ nie mogą być realizowane w samokształceniu, a po zakończonym szkoleniu – uczestnik przesyła podpisaną kartę szkolenia wstępnego BHP, którą nasz wykładowca podpisuje i odsyłamy drogą elektroniczną.

Wysyłanie druków pocztą, kurierem, dowóz bezpośredni zaświadczenia stanowią ewentualne koszty dodatkowe dla Zleceniodawcy.

 

Szkolenia wstępne BHP realizujemy w naszej siedzibie, jak i u Państwa w siedzibie bądź oddziałach terenowych. Szkolenia wstępne BHP stacjonarne mogą być transmitowane i realizowane
w trybie ONLINE.

Dojeżdżamy do zakładów pracy i wszystkich innych miejsc dogodnych zleceniodawcy do wykonania szkolenia wstępnego BHP.

Koszt wykonania szkolenia wstępnego w takim przypadku jest zróżnicowany w zależności od ilości uczestników i lokalizacji.

W przypadku zainteresowania dojazdem do Państwa na szkolenie wstępne prosimy o kontakt.

 Więcej szczegółów