Szkolenie Pierwsza Pomoc

Najbliższy termin dla tego szkolenia

07 Czerwiec 2024

12:00

Gdańsk, ul. Raciborskiego 20 SIEDZIBA I ONLINE

Pokaż kolejne terminy szkolenia

Szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy w postaci wykładu  w wymiarze 8-godzinnym łączy przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej bezpieczne, sprawne i skuteczne udzielenie pomocy, wraz z treningiem wykonywania poszczególnych czynności ratowniczych w sytuacjach pozorowanych.

Cześć teoretyczna składa się z wykładów i prezentacji, prowadzonych przy wykorzystaniu projekcji multimedialnych (komputerowe prezentacje multimedialne, dokumentacje fotograficzne, filmy instruktażowe), dzięki czemu stają się one przejrzyste, a czas zajęć teoretycznych jest minimalizowany na rzecz zajęć praktycznych.

Część praktyczna obejmuje ćwiczenia z użyciem fantomów do nauki resuscytacji (osoba dorosła i dzieci), sprzętu do nauki defibrylacji AED, udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych (pozoracje najczęściej występujących zdarzeń urazowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy) oraz udzielanie pomocy wraz z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu ratowniczego (zestawy pierwszej pomocy, apteczki w różnych konfiguracjach, sprzęt do resuscytacji). Realne odwzorowanie sytuacji pozorowanych zostaje uzyskane poprzez wykorzystanie profesjonalnych zestawów do pozoracji urazów, zawierających imitacje ran i urazów różnych części ciała, sztuczną krew, oraz zestawy do charakteryzacji poszkodowanych. Użycie sztucznej krwi oraz imitacji ran i urazów umożliwia przyzwyczajenie się uczestników do widoku ludzkich tkanek i wydzielin.

Szkolenie wykonywane jest przez ratownika medycznego (potwierdzone dyplomem państwowym), a realizowany program szkolenia zgodny jest z najnowszymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji (BLS, BTLS).

Wykonujemy również kursy udzielania pierwszej pomocy w dowolnie wskazanym przez klienta miejscu i terminie. Dojeżdżamy do zakładów pracy i wszystkich innych miejsc dogodnych zleceniodawcy. Koszt wykonania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w takim przypadku jest zróżnicowany w zależności od ilości uczestników i lokalizacji. Istnieje możliwość dopasowania czasu trwania i tematyki szkolenia z pierwszej pomocy do zidentyfikowanych zagrożeń w danym zakładzie pracy. W przypadku chęci realizacji szkolenia okresowego we wskazanej przez Państwa lokalizacji prosimy o kontakt.

Więcej szczegółów

Sprawdź postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy:

Postępowanie

Zapisz się

  Inne dostępne terminy dla tego szkolenia

  21 Czerwiec 2024

  12:00

  Gdańsk, ul. Raciborskiego 20 SIEDZIBA I ONLINE

   25 Lipiec 2024

   12:00

   Gdańsk, ul. Raciborskiego 20 SIEDZIBA I ONLINE

    23 Sierpień 2024

    12:00

    Gdańsk, ul. Raciborskiego 20 SIEDZIBA I ONLINE