Szkolenia BHP

Firma Kvadro Sp.J. wykonuje szereg szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzamy szkolenia BHP:

  • wstępne BHP dla nowozatrudnianych pracowników, osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych, pracowników tymczasowych, stażystów, praktykantów, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,
  • okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
  • okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • okresowe BHP w postaci e-learningu.

Szkolenia BHP na Państwa życzenie mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta, np. siedzibie zakładu pracy.