Szkolenia

Firma Kvadro Sp.J. wykonuje szereg szkoleń wymaganych z zakresu Prawa Pracy.

Wykonujemy:

  • szkolenia wstępne dla nowozatrudnianych osób oraz okresowe dla pracodawców i pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej,
  • szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy,
  • szkolenia specjalistyczne np. z zakresu prac wysokościowych.

Szkolenia na Państwa życzenie mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta,  np. siedzibie zakładu pracy.