Instrukcje BHP na budowie

Możemy zaoferować sporządzenie i opiniowanie Instrukcji BHP na placach budów, m. in.: instrukcje organizacji montażu, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Możemy również sporządzić plan BiOZ na placu budowy.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie