Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. – 2100 zł

 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100,00 złotych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

Pliki ogólnodostępne