Szkolenia okresowe BHP dla służb BHP

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenie okresowe pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy mają obowiązek przechodzić nie rzadziej niż raz na okres 5 lat.

Szkolenia okresowe mają na celu:

  • aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Wykonujemy również szkolenia okresowe w dowolnie wskazanym przez klienta miejscu i terminie. Dojeżdżamy do zakładów pracy i wszystkich innych miejsc dogodnych zleceniodawcy. Koszt wykonania szkolenia okresowego w takim przypadku jest zróżnicowany w zależności od ilości uczestników i lokalizacji. W przypadku chęci realizacji szkolenia okresowego we wskazanej przez Państwa lokalizacji prosimy o kontakt.

 Więcej szczegółów