Wymiar czasu pracy w 2018 roku

W 2017 r. wymiar czasu pracy wynosi:

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy

(po 8 godzin)

Liczba dni wolnych
Styczeń 168 21 10
Luty 160 20 8
Marzec 176 22 9
Kwiecień 160 20 10
Maj 160 20 11
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 176 22 9
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 160 20 10
Październik 184 23 8
Listopad 168 21 9
Grudzień 152 19 12
Łącznie 2008 251 (po 8 godzin)

114