Podstawy prawne naszej oferty
Dokumentacja BHP na budowie

Możemy zaoferować sporządzenie i opiniowanie Instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących stosowanych na budowie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, a także udzielania pierwszej pomocy m. in.: instrukcji organizacji montażu, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Możemy również sporządzić plan BiOZ na placu budowy, rejestr preparatów chemicznych stosowanych na placu budowy, regulamin przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej wraz z ewidencją ich przydziału, instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, Instrukcję Prac Pożarowo niebezpiecznych.

Wyposażenie