Podstawy prawne naszej oferty
Ocena Ryzyka Zawodowego

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

 • audyt i pomoc w opracowaniu nowej dokumentacji oceny ryzyka,
 • audyt i analizę istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • aktualizację istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego różnymi metodami według potrzeb klienta.

Firma Kvadro Sp.J. przeprowadza analizy i pomoc w wykonaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Wiedzę naszych ekspertów odzwierciedlają m. in. publikacje oceny ryzyka w wydawnictwach branżowych, naszego współautorstwa.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego różnymi metodami według potrzeb klienta np. ze względu na wymagania audytów ISO. Przygotowane opracowania oceny ryzyka są zgodnie z normami PN-EN-18001 oraz PN-EN-18002.

PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

W większości przypadków oszacowanie ryzyka zawodowego wykonujemy metodą skali pięciostopniowej – PN-EN-18002. 

  

Ciężkość ( szkodliwość )  następstw

Prawdopodobieństwo

Mała ( 1 ) Średnia ( 2 )Duża ( 3 )

Mało prawdopodobne

( 1 )

bardzo małe

1

 

małe
2 

średnie

3

 

Prawdopodobne

( 2 )

małe

2

 

średnie
3 

duże

4

 

Wysoce prawdopodobne
( 3 )
średnie3 

duże

4

 

bardzo duże

5

 

 

 • Do następstw o małej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp.
 • Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo, dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na niewielkie] powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp.
 • Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują ciężkie
  i stałe dolegliwości i/lub śmierć Są to np. oparzeni III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu. astma, zaćma itp.
 • Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Wyposażenie