Podstawy prawne naszej oferty
Audyty i kontrole Ppoż.

Przeprowadzamy audyty i kontrole stanu Ochrony Przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Wskażemy błędy, sprawdzimy wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy, oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego, dróg i wyjść ewakuacyjnych. Pracodawca po przeprowadzeniu w jego zakładzie pracy audytu, kontroli otrzymuje protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi. Audyty i kontrole przeprowadzane są przez Inspektorów, Specjalistów Ochrony Ppoż. oraz emerytowanych strażaków.

Okresowe kontrole stanu Ochrony Ppoż. w budynkach zakładu pracy pozwalają na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, spełnienie wymagań stawianych przez przepisy prawa. Do najważniejszych kwestii podczas kontroli należą:

  • sprawdzenie przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w budynku,
  • sprawdzenie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • sprawdzenie zapewnienia konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Wyposażenie