Podstawy prawne naszej oferty
Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy  w wymiarze 8 godzin wykładowych dla pracowników łączy przekazanie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej bezpieczne, sprawne i skuteczne udzielenie pomocy, z praktycznym treningiem wykonywania poszczególnych czynności ratowniczych w sytuacjach pozorowanych.

Cześć teoretyczna obejmuje wykłady i prezentacje, prowadzone z wykorzystaniem projekcji multimedialnych (komputerowe prezentacje multimedialne, dokumentacje fotograficzne, filmy instruktażowe), dzięki czemu stają się one przejrzyste, a czas poświęcony na teorie jest minimalizowany na rzecz ćwiczeń praktycznych.

Część praktyczna obejmuje ćwiczenia na fantomach do nauki resuscytacji (osoby dorosłej i dziecka), systemu do nauki defibrylacji AED, udzielanie pomocy w sytuacjach pozorowanych (symulacje najczęściej występujących wypadków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy) oraz udzielanie pomocy z wykorzystaniem realnego sprzętu ratowniczego (zestawy pierwszej pomocy, apteczki w różnych konfiguracjach, sprzęt do resuscytacji sprzętowej). Realizm sytuacji pozorowanych uzyskany zostaje poprzez wykorzystanie w pełni profesjonalnych zestawów do pozoracji urazów, zawierających imitacje ran i urazów poszczególnych części ciała, sztuczną krew, oraz zestawy do charakteryzacji. Użycie sztucznej krwi oraz imitacji ran przyzwyczaja pracowników do widoku ludzkich tkanek i wydzielin.

Szkolenie prowadzone jest przez ratownika medycznego (potwierdzone dyplomem państwowym), a program szkolenia zgodny jest z najnowszymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji (BLS, BTLS).

Istnieje także możliwość wykonania szkolenia w dowolnie wybranym przez klienta miejscu lub zakładzie pracy. Istnieje możliwość dopasowania czasu trwania i tematyki szkolenia z pierwszej pomocy do zagrożeń w danym zakładzie pracy.

W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

Sprawdź postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy:

Postępowanie

Wyposażenie