Podstawy prawne naszej oferty
szkolenia prace wysokościowe

Oferujemy szkolenia specjalistyczne dla pracowników wykonujących prace na wysokości.

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Szkolenia te pozwalają poznać uczestnikowi bezpieczne techniki korzystania ze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Uczestnik szkolenia poznaje przepisy prawne przy wykonywaniu prac na wysokości oraz wiedzę praktyczną dotyczącą stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Współorganizujemy również szkolenia plenerowe z praktycznymi ćwiczeniami.

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt.