Podstawy prawne naszej oferty
Ochrona Przeciwpożarowa

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

  • Obsługę Ppoż. firm,
  • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Ppoż. na obiektach,
  • kursy Ppoż. – szkolenia Ppoż. teoretyczne i praktyczne pokazowe,
  • audyty i kontrole ochrony przeciwpożarowej firm,
  • dobór i wyposażenie w sprzęt i instrukcje przeciwpożarowe,
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • przeprowadzanie próbnych ewakuacji z budynków.

Firma Kvadro Sp. J. przeprowadzi kontrolę, przedstawi analizę stanu Ppoż., pomoże w wyborze, doposaży w niezbędny sprzęt i instrukcje Ppoż., które są koniecznym elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich zakładach pracy.

Pomożemy w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, w tym Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu zawiera ściśle określone zasady profilaktyki przeciwpożarowej, przede wszystkim działania niedozwolone oraz postępowanie w razie powstania pożaru, w tym schematy ewakuacji.

Pełnimy obowiązki Inspektorów i Specjalistów Ochrony Ppoż., przeprowadzamy kontrole i audyty dla obiektów budowlanych.

Oferujemy multimedialne szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej zarówno wstępne jak i okresowe oraz  pokazowe ze sprzętem gaśniczym dla firm w tym osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pomagamy w przeprowadzaniu próbnych ewakuacji z budynków.

Wyposażenie