Podstawy prawne naszej oferty
Nadzór i kontrole budów

Możemy zaoferować nadzór i bieżące kontrole placów budów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bierzemy udział w tworzeniu, sprawdzaniu i akceptowaniu dokumentacji. Wykonujemy plan BiOZ na terenie placu budowy. Kontrole przeprowadzane są przez doświadczonych byłych Praktykantów i Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz specjalistów ds. bhp. Po przeprowadzeniu audytu przekazywany jest protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi.

Wyposażenie