Podstawy prawne naszej oferty
Dokumentacja BHP

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

  • opracowywanie instrukcji BHP,
  • opracowywanie regulaminów pracy,
  • opracowywanie regulaminów przydziału środków ochrony indywidualnej,
  • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie analizy dostosowania maszyn do wymogów minimalnych bhp,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowych (protokoły i karty wypadku),
  • sporządzanie spisów i ocen zagrożeń czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych,
  • sporządzanie audytów i dokumentacji pokontrolnej zakładów pracy i placów budów,
  • sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – BIOZ.

Pomagamy w opracowaniu wszelkiej dokumentacji BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy wynikającej z wymogów stawianych przez Prawo Pracy.

Wyposażenie