Kto powinien odbyć szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby, pracowników inżnieryjno-technicznych, pracowników na stanowiskach robotniczych,  pracowników administracyjno-biurowych i innych. Pierwsze szkolenie okresowe pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Natomiast wszystkie pozostałe grupy stanowisk pracy pierwsze szkolenie okresowe mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.