Kiedy prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową?

Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzimy, gdy stwierdzimy, że poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha po uprzednim wezwaniu specjalistycznej Pierwszej Pomocy.

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

 1. sprawdź przytomność

 • przytomność sprawdzaj potrząsając delikatnie za ramie i wydając głośne polecenie lub pytanie,  np. „Otwórz oczy”, „Co się stało”
  • jeśli osoba jest nieprzytomna zawołaj głośno o pomoc

 

 1. Sprawdź czy oddycha

 • Sprawdź oddech udrożniając drogi oddechowe
  • drogi oddechowe udrażniaj odchylając głowę do tyłu i unosząc żuchwę tzw. rękoczyn „czoło-żuchwa
 • sprawdź oddech przez 10 s. oddech badaj:
  • wzrokiem – patrząc czy unosi się klatka piersiowa poszkodowanego,
  • słuchem – słuchaj czy słyszysz szelest wydychanego powietrza u poszkodowanego,
  • czuciem – czy czujesz na własnym policzku wydychane powietrze przez poszkodowanego,

 

 1. ODDYCHA

 • jeżeli poszkodowany oddycha i u poszkodowanego nie ma widocznych lub nie podejrzewasz urazów (głowy, nóg, rąk, kręgosłupa) ułóż go w pozycji bocznej ustalonej
 • Po ułożeniu na boku:
  • wezwij pomoc, jeżeli do tej pory nie została wezwana
  • zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny – np. koc termiczny
  • sprawdzaj oddech poszkodowanego co 1 minutę
  • co 30 minut zmieniaj bok, na którym leży poszkodowany

Pamiętaj!

Pozycji bocznej ustalonej nie stosuje się w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa lub innych obrażeń ciała (uraz głowy, miednicy, kończyn, urazy wielonarządowe).

 

 1. NIE ODDYCHA

 • Jeżeli poszkodowany nie oddycha normalnie wezwij pomoc dzwoniąc na numer 999 lub 112 i rozpocznij resuscytację
 • wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej
  • dłonie centralnie na klatce
  • uciskaj mostek na głębokość przynajmniej 5 cm.
  • z częstotliwością nie mniejszą niż 100 ucisków na min.
 • następnie wykonaj 2 oddechy ratownicze
  • 1 wdmuchnięcie powinno trwać ok. 1 s.
 • Kontynuuj resuscytację w proporcji 30:2 do momentu:
  • powrotu oznak krążenia,
  • przybycia pomocy,
  • wyczerpania sił!